Černé skládky a jejich původce pomáhá odhalit městská kamera

Veřejná prostranství v ulicích města stále zaplňuje množství odpadu. Komunální odpad v pytlích, krabice, sklo, ale i velkoobjemový odpad ve formě nábytku apod. často končí mimo nádoby určené k jeho odkládání. Tématem černých skládek jsme se již podrobně zabývali v nedávných týdnech. Někteří obyvatelé však i nadále nedbají plných kontejnerů a místo aby využili jiného místa nebo s určitým druhem odpadu naložili jinak, vše končí na zemi vedle sběrných nádob. Za odkládání odpadu mimo určená místa přitom hrozí pokuta až do 50 tisíc korun.

Strážníkům českobudějovické městské policie pomáhá kromě vlastní kontrolní činnosti v oblasti výskytu černých skládek i městský kamerový systém. Jen od 1. dubna se podařilo díky bystrému oku městské kamery odhalit řadu černých skládek a ve většině případů vypátrat jejich původce. Strážníci porušení zákona o odpadech řešili pokutou nebo je oznámili příslušnému správnímu orgánu. Od začátku dubna se jednalo o více než desítku takových případů.

Příkladem klasické „černé skládky“ může být případ z neděle 25. dubna, který se odehrál v ulici V. Volfa. Toho dne se totiž chystal zbavit se staré pračky jeden z místních obyvatel. A tak ji odložil vedle kontejneřiště. V té době pravděpodobně netušil, že svědkem celé události je operátor městského kamerového systému. Muž si následně od strážníků vysloužil pokutu a pračku musel odklidit. Dalšími několika případy jiného rázu se zabývali strážníci městské policie na Piaristickém náměstí, kde se nacházejí kontejnery na tříděný odpad. Právě sem lidé často odkládají odpad, který se již do kontejnerů nevejde. Problémem je i odkládání většího množství odpadu pocházejícího z činnosti zdejších podniků. S podobným scénářem se však strážníci v průběhu minulých týdnů setkali i na Náměstí Přemysla Otakara II., Lannově třídě nebo Husově třídě. U posledního případu nastoupila téměř detektivní práce, kdy se strážníci podle nápisů na krabicích snažili zjistit možného původce skládky. Toho se jim nakonec podařilo vypátrat a zajistit úklid veřejného prostranství. Případ předali k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu.

 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

§ 61 Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému

  • Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce, je-li vydána.

Za odkládání odpadu nebo movité věci, která se předává do obecního systému, v rozporu § 61 podle tohoto zákona, hrozí fyzické osobě za přestupek pokuta až 50 tisíc korun.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje komunální odpad nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady na základě písemné smlouvy s obcí předávat do obecního systému. V takovém případě se odpady z obalů zařazují jako odpovídající druh komunálního odpadu.

Autor: Mgr. Věra Školková