Besedy se žáky Základní školy Oskara Nedbala

V úterý 10. března navštívili preventisté Městské policie České Budějovice Základní školu Oskara Nedbala. Pro žáky 4. a 5. tříd jsme si připravili celkem 8 přednášek na téma „Představení a činnost Městské policie České Budějovice“.

Žákům jsme v úvodu přednášky vysvětlili hlavní rozdíly mezi městskou policií a Policií ČR, na jakém území městská policie působí a jaká je úloha strážníků vykonávajících svou činnost v ulicích města. Žákům jsme pro představu o jejich znalostech položili otázky týkající se jejich povědomí o práci strážníků.

V krátkosti jsme pohovořili o fungování organizace a rozdělení činností v návaznosti na organizační strukturu Městské policie České Budějovice. Poté jsme se zaměřili na činnost městské policie v praxi. Pomocí interaktivní prezentace doplněné o fotografie z dané oblasti jsme žákům předestřeli jednotlivé činnosti strážníků. Zmínili jsme se též o platných vyhláškách a nařízení města České Budějovice, zvláště v souvislosti s veřejným pořádkem nebo pohybem psů a dalších zvířat na území města. V průběhu přednášky jsme s dětmi diskutovali o jejich zkušenostech v dané oblasti a zodpovídali jejich otázky.

Konec přednášky jsme zpestřili ukázkou z výstroje a výzbroje strážníků. Žákům jsme přivezli například plně vybavený opasek včetně služebních pout, zásobníků do zbraně, teleskopického obušku a ruční radiostanice. Děti si mohly prohlédnout i několik druhů pokrývek hlavy strážníků a neprůstřelnou vestu.

S díky a příslibem dalšího shledání jsme se s žáky rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková