Besedy se žáky Základní školy L. Kuby

V období od 12. listopadu do 10. prosince 2019 navštěvovali preventisté Městské policie České Budějovice Základní školu L. Kuby v Rožnově. Pro žáky 1. i 2. stupně jsme uspořádali celkem 18 besed. Témata byla zaměřena podle věkové kategorie žáků na nebezpečné situace, bezpečnost silničního provozu, představení činnosti městské policie a bezpečný internet.

Prvňáčky jsme poučili o nebezpečných situacích, které je mohou každý den potkat. Hlavním tématem byla komunikace s cizími lidmi, ohrožení, případně napadení psem nebo nález injekční stříkačky. S výukovými kartičkami jsme si zopakovali telefonní linky tísňového volání a řekli jsme si, za jakých okolností mohou děti těchto telefonních čísel využít. Dětem jsme nastínili, s jakými nebezpečími se mohou setkat, jak jim předejít, a jak je co nejlépe řešit. Zdůraznili jsme rozdíl mezi strážníkem a policistou s názornou ukázkou uniformy strážníka. Dětem jsme přivezli ukázku z běžné výstroje a výzbroje strážníka, jako jsou pouta, teleskopický obušek, radiostanice apod. Z mimořádné výbavy používané při bezpečnostních opatřeních jsme dětem přinesli ukázat neprůstřelnou vestu, kterou si mohly všechny děti samy vyzkoušet. Prvňáčkům jsme rozdali reflexní odrazky ve tvaru medvídků, které jim pomohou „BÝT VIDĚT“ při pohybu v silničním provozu.

Pro žáky třetích, čtvrtých a pátých ročníků jsme si připravili téma „bezpečnost silničního provozu“. Zopakovali jsme si dopravní značky, základní pravidla, jak se chovat v silničním provozu, kudy smí chodec chodit a kde přecházet silnici. S pomocí připravené prezentace jsme si pak ukázali, kudy se naopak chodec nebo cyklista pohybovat nesmí. V neposlední řadě jsme si zdůraznili důležité pravidlo „BÝT VIDĚT“. Řekli jsme si o reflexních prvcích, které za snížené viditelnosti v silničním provozu napomáhají k větší bezpečnosti chodců i cyklistů. Viditelnost různých barev ve tmě jsme si ukázali ve výukovém videu.  

Pro žáky 6. a 7. tříd si preventisté připravili besedu na téma „bezpečný internet“. Žáci se dozvěděli o nebezpečích číhajících na internetu i o rizicích sociálních sítí. Poradili jsme jim, jak se na internetu chovat, jak se nenechat podvést nebo jak se zachovat, když dojde k narušení bezpečnosti v souvislosti se ztrátou identity. V neposlední řadě jsme žákům zdůraznili, aby nikdy nezveřejňovali své intimní fotografie nebo videa, které se mohou na sociálních sítích nekontrolovatelně šířit bez možnosti návratu.

 

Autor: Mgr. Věra Školková