Besedy s dětmi v mateřské škole Sedmikráska

V úterý 12. listopadu navštívili strážníci Městské policie České Budějovice mateřskou školu Sedmikráska v ulici V. Špály. První besedy se zúčastnilo 14 dětí ve věku 2 – 4 let, na druhé besedě jsme se setkali se 17 předškoláky. Naše společné setkání jsme zaměřili na nebezpečné situace a představení činnosti městské policie.

Dětem jsme nastínili, s jakými nebezpečími se mohou setkat, jak jim předejít, a jak je co nejlépe řešit. Hlavním tématem byla komunikace s cizími lidmi, ohrožení, případně napadení psem nebo nález injekční stříkačky. S výukovými kartičkami jsme si zopakovali telefonní linky tísňového volání a řekli jsme si, za jakých okolností mohou děti těchto telefonních čísel využít. Zdůraznili jsme rozdíl mezi strážníkem a policistou s názornou ukázkou uniformy strážníka a vzhledu služebního vozidla městské policie. Dětem jsme ukázali běžné vybavení strážníka na služebním opasku, jako jsou pouta, teleskopický obušek apod. Kromě toho jsme dětem přinesli ukázat i speciální výbavu používanou při bezpečnostních opatřeních, jako jsou např. riziková sportovní utkání nebo demonstrace. Neprůstřelnou vestu, helmu, štít i tonfu si mohly všechny děti samy vyzkoušet. Za účast od nás děti obdržely malou pozornost ve formě reflexních odrazek. S díky a příslibem dalšího setkání jsme se rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková