Besedy s dětmi v mateřské škole Neplachova

V úterý 22. října navštívili preventisté Městské policie České Budějovice mateřskou školu Neplachova. Dvou samostatně vedených besed se zúčastnilo více než 40 předškoláků. Naše společné setkání jsme zaměřili na nebezpečné situace a představení činnosti městské policie.

Dětem jsme nastínili, s jakými nebezpečími se mohou setkat, a jak je co nejlépe řešit. Hlavním tématem byla komunikace s cizími lidmi, ohrožení, případně napadení psem nebo nález injekční stříkačky. S výukovými kartičkami jsme si zopakovali telefonní linky tísňového volání a řekli jsme si, za jakých okolností mohou děti těchto telefonních čísel využít. Zdůraznili jsme rozdíl mezi strážníkem a policistou s názornou ukázkou uniformy strážníka a vzhledu služebního vozidla městské policie. Dětem jsme ukázali běžné vybavení strážníka v terénu, jako je radiostanice, pouta, teleskopický obušek. Kromě toho jsme dětem přinesli ukázat i speciální výbavu používanou při bezpečnostních opatřeních, jako jsou např. riziková sportovní utkání nebo demonstrace. Neprůstřelnou vestu, helmu, štít i tonfu si mohly všechny děti samy vyzkoušet. V průběhu celé besedy jsme si od dětí vyslechli jejich příběhy a zodpověděli řadu dotazů na vše, co je zajímalo.

S dětmi jsme se při odjezdu rozloučili spuštěním výstražného a akustického zařízení na střeše služebního vozu. Za účast od nás děti obdržely malou pozornost ve formě reflexních odrazek. S díky a příslibem dalšího setkání jsme se rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková