Beseda ve sportovním klubu neslyšících

Ve čtvrtek 18. října zavítali preventisté z Městské policie České Budějovice na besedu do sportovního klubu neslyšících. O besedu byl veliký zájem a plný sál byl příjemným překvapením. Speciální poděkování patří paní Renátě B., překladatelce znakového jazyka, díky které bylo možné besedu realizovat.

Účastníci besedy se dozvěděli o činnostech Městské policie České Budějovice, o prevenci i podvodnících, se kterými se mohou setkat. Zájem o informace byl opravdu velký a nespočet dotazů způsobil, že se beseda protáhla na dvojnásobek plánovaného času.