Beseda se seniory v Komunitním centru Máj

Ve středu 22. ledna proběhla beseda Městské policie České Budějovice se seniory v Komunitním centru Máj. Beseda byla zaměřena na téma „Řekni šmejdům NE!“.

Senioři jsou skupinou populace, která je důvěřivá a často není schopna se bránit manipulaci a psychickému nátlaku. Jsou tak nejen cílem neseriózních prodejců, kteří se je snaží za každou cenu přinutit ke koupi jejich zboží nebo služeb za nevýhodných podmínek, ale i dalších podvodníků. Vzhledem k tomuto aktuálnímu tématu jsme se zaměřili na taktiku tzv. „šmejdů“.

Seniorům jsme vysvětlili problematiku podomního prodeje a poradili jim, jak se nabízení nevýhodných služeb a zboží na domácí půdě účinně bránit. V rámci tohoto tématu jsme je informovali o platném nařízení města, které podomní a pochůzkový prodej zakazuje. Nechyběly ani informace o dalších podvodných taktikách osob, které se snaží o vlastní obohacení na úkor seniorů. Pro každý příklad jsme poskytli radu, jak se v daném případě zachovat. Zopakovali jsme si také hlavní zásady ochrany vlastního majetku při cestě na nákup, do města nebo při výběru hotovosti v bankovní instituci.

Někteří z přítomných účastníků besedy se v minulosti zúčastnili Divadla pro seniory zaměřené na „šmejdy“, proto byli o tématu již dobře informováni. Znovu se přesvědčili, že není radno věřit cizím lidem, kteří je osloví. Ve většině případů totiž tyto případy končí nejen zklamáním, ale zejména ztrátou finančních prostředků. Jako odstrašující příklad jsme shlédli reportáž Černých ovcí, která se týkala nákupu „zázračných“ hodinek v hodnotě 60 tisíc korun. Vrácení finanční hotovosti za „šmejdy“ se však spotřebitel z řad seniorů nedočkal.  

Za účast od nás senioři dostali na svou obranu pepřové spreje, reflexní předměty a další drobnosti. S díky jsme se rozloučili a přislíbili další setkání.

Autor: Mgr. Věra Školková