Beseda s dětmi na příměstském táboře Domu dětí a mládeže

V úterý 9. července navštívila preventistka Městské policie České Budějovice dětský příměstský tábor v Domě dětí a mládeže v ulici U Zimního stadionu. S dětmi jsme si zopakovali zásady bezpečného chování venku i doma prostřednictvím domečku rizik, zásady při jednání s cizími lidmi, nálezu použité injekční stříkačky nebo setkání s volně pobíhajícím psem. Povídání jsme si doplnili zopakováním čísel tísňového volání. Během besedy se děti také dozvěděly mnoho zajímavého o práci strážníků. Preventistka setkání doplnila ukázkou vybavení strážníků, jako je vysílací stanice, služební pouta, teleskopický obušek, a kromě nosného opasku i taktický nosič balistických plátů, který si s nadšením mnoho z nich vyzkoušelo. Besedu jsme zakončili zábavnou disciplínou, která simulovala dohled strážníků přechodu pro chodce. Děti v rolích strážníků, vozidel a chodců se zhostily svých povinností s velkou zodpovědností.

Na závěr si děti mohly prohlédnout služební vozidlo městské policie a seznámit se s vybavením, které mají strážníci k dispozici ve vozidlech pro různé případy zásahů, jako je například poskytnutí první pomoci nebo záchrana tonoucího. Za účast děti obdržely pozornost ve formě reflexních odrazek a dalších reflexních prvků. S díky a příslibem dalšího setkání jsme se rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková