Beseda pro děti z příměstského tábora v Baby centru Šikulka

Ve středu 21. července jsme navštívili dětský příměstský tábor v Baby centru Šikulka. Besedy se s námi zúčastnilo více než 50 dětí ve věku 4 – 11 let. Naše společné setkání jsme zaměřili na povídání o nebezpečných situacích a činnosti městské policie.

Dětem jsme nastínili, s jakými nebezpečími se mohou setkat, a jak je co nejlépe řešit. Hlavními tématy byla komunikace s cizími lidmi, ohrožení, případně napadení psem nebo nález injekční stříkačky. S výukovými kartičkami jsme si zopakovali telefonní linky tísňového volání a řekli jsme si, za jakých okolností mohou děti těchto telefonních čísel využít. Dětem jsme ukázali běžné vybavení strážníka v terénu, jako je vysílací stanice, služební pouta, teleskopický obušek nebo příruční lékárnička. Kromě toho jsme dětem přinesli ukázat i speciální výbavu používanou při bezpečnostních opatřeních, jako jsou např. fotbalová nebo hokejová utkání. Helmu, štít, tonfu nebo taktickou a neprůstřelnou vestu si děti samy vyzkoušely. V průběhu celé besedy jsme dětem zodpověděli mnoho dotazů na vše, co je zajímalo.

Na závěr jsme dětem poskytli možnost usednout do služebního vozidla městské policie s ukázkou zapnuté radiostanice a spuštěného výstražného a akustického zařízení na střeše vozu. Za pozornost stál také skútr, využívaný k hlídkové činnosti především strážníky z družstva obvodních dohledů. Za účast od nás děti obdržely malou pozornost ve formě reflexních odrazek, reflexních pásek. S díky a příslibem dalšího setkání jsme se rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková