Beseda o bezpečnosti silničního provozu v CZŠ Rudolfovská

Ve čtvrtek 3. května proběhla v družině Církevní základní školy na Rudolfovské třídě beseda s žáky 3. tříd na téma bezpečnost silničního provozu. Beseda byla primárně zaměřená na bezpečnost chodců a cyklistů. Děti jsme učili základní pravidla, jak se mají v provozu na pozemních komunikacích chovat, jak bezpečně přecházet vozovku a pohybovat se mezi ostatními účastníky silničního provozu. Řekli jsme si také, čím má být vybaveno jízdní kolo a co vše musí cyklista znát. Děti si zopakovaly i důležité dopravní značky, které se letos naučily v povinné školní výuce.

Děti od nás dostaly reflexní pásky a reflexní přívěšky, které je pomohou ochránit v silničním provozu. S dětmi jsme poté uspořádali vzájemnou diskusi a nechali jim prostor sdělit své zážitky a zkušenosti z provozu na pozemních komunikacích. Dětem jsme nakonec ukázali několik prvků výstroje a vybavení strážníků, které si samy nadšeně vyzkoušely.

Autor: Mgr. Věra Školková