7. ČERVENCE 2022 SLAVÍ MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 30. VÝROČÍ OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Městskou policii zřídilo dne 7. července 1992 zastupitelstvo Statutárního města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou. Městskou policii tehdy tvořilo jen několik strážníků, kteří neměli s touto prací žádné zkušenosti. Od té doby uplynulo 30 let a mnohé se změnilo k nepoznání. Strážníků mnohonásobně přibylo, změnily se jejich povinnosti, oprávnění i rozsah jejich činnosti, jejich vybavení i výstroj se přizpůsobily současným potřebám a trendům.

Dodnes zůstali věrní Městské policii České Budějovice tři strážníci, kteří stáli u samotných počátků jejího vzniku. Mezi ně patří i současný koordinátor městské policie Ing. Vilém Vávra, který vzpomíná na svůj nástup k nově zřízené městské policii a hodnotí, jak se organizace i její činnost od té doby změnila:

„Jedním slovem, rozkošatěla. Z toho důvodu máme dnes specializace. Dopravní družstvo, družstvo obvodních dohledů a turnusy, ve kterých slouží strážníci dvanáctihodinové denní i noční směny. Vše, co naši strážníci v ulicích řeší, pak zpracovávají naši specialisté z přestupkového oddělení. Je totiž důležité, aby strážníci byli co nejvíce v terénu a nemuseli dlouhé hodiny sedět v kanceláři.“

Dnes je úloha městské policie při zajišťování ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti osob i jejich majetku, dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, jakož i bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dalších činností, nezastupitelná. Městskou policii České Budějovice v současné době tvoří 113 strážníků, 15 civilních zaměstnanců a 9 asistentů prevence kriminality. Nezapomínáme ani na 11 dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří dohlížejí v době školní docházky na přechodech pro chodce v blízkosti vybraných základních škol.

Třicetiletou existenci Městské policie České Budějovice připomene primátor města Ing. Jiří Svoboda při slavnostním ceremoniálu, který se bude konat dne 13. července 2022 v 10:00 hod. v obřadní síni českobudějovické radnice. Za dlouholetou činnost si z rukou primátora města převezme ocenění 20 strážníků Městské policie České Budějovice.