51. zasedání Kolegia městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy

Tisková zpráva

51. Kolegium ředitelů městských policií

statutárních měst a hlavního města Prahy

 

Ve dnech 13. až 15. listopadu 2019 proběhlo 51. zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále jen „Kolegium“). Účastníky podzimního jednání Kolegia tentokrát přivítalo Statutární město České Budějovice.

Zasedání 51. ročníku Kolegia zahájil ve čtvrtek 14. listopadu předseda Kolegia Ing. Milan Kladníček, MBA, a za Městskou polici České Budějovice Ing. Vilém Vávra. Účastníky Kolegia přivítal primátor Statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda, který přítomné seznámil se současnou situací a činností městské policie v Českých Budějovicích.

Po úvodním projevu primátora města následovalo slovo pozvaných hostů, kterými byli - ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje brig. generál Mgr. Bc. Luděk Procházka a ředitel Hasičského záchranného sboru plk. Ing. Lubomír Bureš. Pozvání přijal i poslanec Parlamentu ČR, Výboru pro bezpečnost, Ing. Jan Bartošek a zástupce oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odboru bezpečnostní politiky MV ČR, JUDr. Ivo Chauer.

Hlavní jednání Kolegia se zaměřilo na nejzásadnější otázky týkající se činnosti obecní policie. JUDr. Ivo Chauer informoval přítomné o připravovaných změnách v legislativě. Mezi ně patří především novela zákona o obecní policii, zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o zbraních a střelivu. Nechyběla ani diskuze o případných změnách sociálního postavení strážníka obecní policie v souvislosti se zvyšováním věkového průměru většiny strážníků v České republice. Jednotlivé body podpůrných opatření, které okomentoval předseda Kolegia, musí mít dopad na současné kolegy a přitom musí být atraktivní pro nové uchazeče o tuto profesi.  V rámci programu byla projednána další témata, která se týkají zajištění veřejného pořádku ve městech jako například součinnost s  Policií ČR, technické prostředky pro výkon služby, problematika osob bez přístřeší či projevy bezdomovectví ve městech.

 

Ve Zlíně dne 7. 12. 2019

 

 

Autor:

Mgr. Věra Školková, MP Č. Budějovice

Ing. Milan Kladníček, MBA, MP Zlín

Mgr. Zuzana Budínská, MP Ostrava