Nábor nových strážníků

Městská policie České Budějovice přijme do svých řad nové strážníky. Přidejte se k nám! 

 

CO NABÍZÍME:

 • stabilní zaměstnání se zaručeným termínem výplaty
 • možnost služebního bytu
 • dobré finanční ohodnocení, náborový příplatek
 • příplatky (za směnnost, noční, víkendy, státní svátky), osobní ohodnocení, mimořádné výkonnostní a pololetní odměny
 • věcné odměny při životních výročích, finanční a věcné odměny při pracovních výročích
 • 25 dní dovolené + 5 dní indispozičního volna
 • příspěvek na rekreaci, příspěvek na dětskou rekreaci
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na volnočasové aktivity a zdravotní péči
 • příspěvek na stravné
 • průběžné vzdělávání ke zvyšování kvalifikace

CO POŽADUJEME:

 •  občanství ČR
 •  věk minimálně 18 let
 •  ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 •  zdravotní způsobilost (prokazuje se testy fyzické a psychické způsobilosti)
 •   bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce)
 •  spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením, ne starším než 3 měsíce)

 

Pokud splňujete výše uvedené podmínky a máte vážný zájem o zařazení do výběrového přijímacího řízení, domluvte si prostřednictvím e-mailu nabormp@c-budejovice.cz nebo na telefonní lince 387 021 535 termín svého osobního pohovoru.

Upozornění: Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání u městské policie důvodem k rozvázání pracovního poměru s jeho dosavadním zaměstnavatelem.

 

JAK VYPADÁ PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

Uchazeč, splňující všechny výše uvedené podmínky, nejprve podstoupí ústní pohovor a vyplní jednoduchý dotazník. V rámci přijímacího řízení poté podstoupí testy psychické i fyzické způsobilosti a vstupní zdravotní prohlídku.

Zajímá Vás, co obnášejí testy fyzické způsobilosti?

Video naleznete ZDE.

 

JAK TO VYPADÁ PO PŘIJETÍ UCHAZEČE DO PRACOVNÍHO POMĚRU?

V případě přijetí do pracovního poměru strážník-čekatel absolvuje teoretickou přípravu, výcvik k používání donucovacích prostředků a výcvik k realizaci oprávnění strážníka městské policie podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Teoretická příprava zahrnuje jednoměsíční kurz ve školicím a vzdělávacím zařízení v Českých Budějovicích a je zakončena závěrečnou zkouškou před zkušební komisí Ministerstva vnitra ČR. Zkouška obsahuje písemnou část, tvořenou testem, kterou se ověřují znalosti právní úpravy v rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie. Ústní část spočívá v pohovoru, kterou se ověřují schopnosti aplikace teoretických znalostí. Čekatel musí splnit obě části zkoušky. Po úspěšném složení zkoušky strážník obdrží osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, které je nutným kvalifikačním předpokladem k výkonu práce strážníka.

Uchazeč starší 21 let nakonec podstoupí zkoušku ke získání zbrojního průkazu k užívání služební zbraně. Žadatel musí splnit test odborné způsobilosti i praktickou zkoušku, která se sestává z bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ze střelby na cíl.

Nově nastupující strážník ještě před nástupem do samotného výkonu služby podstoupí 14denní intenzivní výcvik, kterým si prohloubí znalosti v oblasti používání donucovacích prostředků a naučí se aplikovat své nově nabyté znalosti teorie do praxe.

TĚŠÍME SE NA VÁS!