Bylo Vám odtaženo vozidlo?

Jak postupovat

1) V případě, že majitel vozidla nenajde své vozidlo na místě, vždy se nejprve informuje na bezplatné lince 156 Městské policie České Budějovice. Je zbytečné v první chvíli kontaktovat Policii ČR na lince 158.

2) Na lince 156 nebo na webu městské policie se dotyčný dozví, zda bylo dané vozidlo odtaženo a informace potřebné pro vydání vozidla. 

3) Žadatel o vydání vozidla se dostaví na vrátnici u vchodu do areálu Dopravního podniku České Budějovice, a.s., Horní 2508/22, kde se nachází odtahové parkoviště s nepřetržitým provozem. S pověřeným pracovníkem Dopravního podniku České Budějovice, a.s., vyřídí poplatek za odtah vozidla a vyčká příjezdu hlídky Městské policie České Budějovice. Po vyřízení všech náležitosti bude vozidlo vydáno.

Co si vzít s sebou?

 • občanský průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • odpovídající finanční hotovost

Vozidlo bude oprávněné osobě vydáno po:

 • uhrazení ceny za odtah, příp. nedokončený nucený odtah a parkovné
 • předložení občanského průkazu a osvědčení o registraci vozidla strážníkovi Městské policie České Budějovice
 • projednání přestupku strážníkem Městské policie České Budějovice (na místě, případně oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu)

Ceny za odtah vozidla stanovené Nařízením Statutárního města České Budějovice č. 2/2022:

 • úplný nucený odtah vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t: 2.500,- Kč vč. DPH
 • úplný nucený odtah vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t: 6.000,- Kč vč. DPH
 • nedokončený nucený odtah vozidla: 700,- Kč vč. DPH
 • parkovné na odtahovém parkovišti za každý započatý den (1. - 60 den): 200,- Kč vč. DPH
 • parkovné na odtahovém parkovišti za každý započatý den (od 61. dne): 10,- Kč vč. DPH

 

Finanční částka za odtah vozidla a za jeho uskladnění musí být zaplacena na místě, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou (nelze platit převodem, ani složenkou).

Odtahová společnost je povinna vydat doklad o zaplacení odtahu a uskladnění vozidla.

Při odtahu vozidla zadokumentuje pracovník odtahové služby aktuální stav vozidla pořízením videozáznamu. Důvodem je předcházení následným možným problémům při předávání vozidla majiteli. Při řešení dopravního přestupku pořizuje fotografickou dokumentaci i Městská policie České Budějovice, a to z důvodu následného řešení přestupku.

Kdy je oprávněn strážník nařídit odtah vozidla?

Strážník je oprávněn nařídit odtah vozidla v případě, že vozidlo tvoří překážku silničního provozu a zároveň nebylo jako překážka silničního provozu řádně označeno (dle § 45, zák. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V praxi to bývá zpravidla:

a) Stání ve výjezdu z objektu, garáže

Stání ve výjezdu z garáže

Stání ve výjezdu z objektu

b) Nezachování průjezdnosti (3 m pro každý směr jízdy)

Nezachování průjezdnosti 6 m na obousměrné pozemní komunikaci

c) Stání v křižovatce (nezachování 5 m od hranice křižovatky)

Stání v křižovatce

d) Stání na přechodu pro chodce (nezachování 5 m před přechodem pro chodce)

e) Neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti a znemožnění parkování oprávněnému uživateli parkoviště

IP 12 pro O7 - Vyhrazené parkoviště pro invalidy