Byla na Vaše vozidlo umístěna "VÝZVA"?

Jak postupovat

Pokud takovéto vyrozumění o porušení pravidel, tzv. výzvu, na svém vozidle naleznete, můžete přestupek vyřešit se strážníky v ulici nebo se do 5 pracovních dnů dostavit k projednání přestupku na přestupkové oddělení Městské policie České Budějovice se sídlem Jar. Haška 2. V případě, že se nedostavíte k projednání přestupku ve stanovené lhůtě, ani žádným způsobem nekontaktujete přestupkové oddělení, oznámení o přestupku postoupíme věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. 


Jaké doklady si vzít s sebou k projednání přestupku:

– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

– v případě projednávání dopravního přestupku oprávnění k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz)

Úřední hodiny přestupkového oddělení