Obvod 3 - Vltava

Vymezení obvodu

Hranice tohoto obvodu začíná na Dlouhém mostě, pokračuje Husovou třídou, po ulici E. Rošického až na Zavadilku, dále obepíná lokalitu Haklovy Dvory a Nové Dvory s přilehlými rybníky a bažantnicí, protíná výpadovku na Písek a přes České Vrbné podél levého břehu Vltavy opět končí u Dlouhého mostu. 

Charakterizace

Převážně panelové sídliště, obklopené rozlehlými plochami bývalého vojenského cvičiště, Vávrovskými a Vrbenskými rybníky, bažantnicí a satelitní zástavbou v Haklových Dvorech a Českém Vrbném.

Místa prioritního dohledu

Náměstí sídliště Vltava (prostor před KD Vltava) a okolí

Zajištění hlídkové činnosti

Směny (každá 5x v týdnu po 8 hod.)