Přestupkové oddělení

se zabývá zpracováním  zjištěných přestupků (zejména v dopravě) a narůstající administrativou, která souvisí s přestupkovou agendou. V současné době jej tvoří tři strážníci, kteří mají na starost zejména vyřizování přestupků, které z nějakého důvodu nebylo možno vyřešit ihned při jejich zjištění na místě.  Znamená to buď dodatečné projednání přestupků po zjištění jejich pachatele, nebo zpracování veškeré dokumentace, která se ke zjištěným přestupkům vztahuje a její následné předání příslušnému orgánu k dalšímu řízení. Dalším úkolem je pak komunikace s orgány obcí s rozšířenou působností ve věci dopravních přestupků spadajících do bodového hodnocení.

Přestupkové oddělení také zpracovává agendu nalezených autovraků. Společně s pořízenou fotodokumentací jsou jednotlivé případy předávány k dalšímu řešení českobudějovickému magistrátu, který zastupuje vlastníka místních komunikací, tedy Statutární město České Budějovice.

Nalezli jste na vozidle výzvu? Jak postupovat?

ÚŘEDNÍ HODINY PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ

POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN: NA ZÁKLADĚ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ DOŠLO KE ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN NA SLUŽEBNÁCH MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE

(ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN POTRVÁ PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU)

Pondělí 8:00 - 13:00
Úterý ZAVŘENO
Středa 12:00 - 17:00
Čtvrtek ZAVŘENO
Pátek ZAVŘENO

 

 

 

 

 

Tel. přestupkové oddělení: 387 021 527