Přestupkové oddělení

se zabývá zpracováním  zjištěných přestupků (zejména v dopravě) a narůstající administrativou, která souvisí s přestupkovou agendou. V současné době jej tvoří tři strážníci, kteří mají na starost zejména vyřizování přestupků, které z nějakého důvodu nebylo možno vyřešit ihned při jejich zjištění na místě.  Znamená to buď dodatečné projednání přestupků po zjištění jejich pachatele, nebo zpracování veškeré dokumentace, která se ke zjištěným přestupkům vztahuje a její následné předání příslušnému orgánu k dalšímu řízení. Dalším úkolem je pak komunikace s orgány obcí s rozšířenou působností ve věci dopravních přestupků spadajících do bodového hodnocení.

OZNÁMENÍ O PŘESTUPKU, jak mám postupovat?

Oznámení o přestupku "VÝZVU" můžete vyřešit se strážníky v ulici, nebo se do pěti dnů dostavit k projednání přestupku na přestupkové oddělení. Pokud se ve stanovené lhůtě nedostavíte, Váš přestupek zůstává uložen v registru a bude Vám následně zaslána výzva, abyste se ve vlastním zájmu dostavil k jeho dořešení. Pokud této možnosti nevyužijete, je podezření z přestupku již bez dalšího postoupeno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

ÚŘEDNÍ HODINY PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 13:00

Přestupkové oddělení také zpracovává agendu nalezených autovraků. Společně s pořízenou fotodokumentací jsou jednotlivé případy předávány k dalšímu řešení českobudějovickému magistrátu, který zastupuje vlastníka místních komunikací, tedy Statutární město České Budějovice.