Hlídková služba

Ing. Vilém Vávra

vrchní strážník Ing. Vilém VávraVedoucím odboru hlídkové služby je koordinátor městské policie Ing. Vilém Vávra

Kontakt:
vavrav@c-budejovice.cz

Telefon:
38 702 15 21

Strážník Martin Bohoněk

Vedoucím oddělení přímého výkonu služby je strážník Martin Bohoněk. Zajišťuje činnosti spojené s chodem celé hlídkové služby, zpracovává výkazy činnosti, předává informace a plní další úkoly spojené s touto pozicí.

Kontakt:
bohonekm@c-budejovice.cz

Telefon:
38 702 15 35

Velitelé směn

Hlavní zodpovědnost za hlídkovou službu mají čtyři velitelé směn, kteří se střídají po dvanáctihodinových turnusových směnách a řídí činnost všech hlídek ve službě.

Směna A Směna B Směna C Směna D

strážník Hana Valentová

Strážník

Hana Valentová
valentovah@c-budejovice.cz

strážník Jitka Servusová

Strážník

Jitka Servusová
servusovaj@c-budejovice.cz

strážník David Stoklasa

Strážník

Bc. David Stoklasa
stoklasad@c-budejovice.cz

strážník Hana Šiveňová

Strážník

Hana Šiveňová
sivenovah@c-budejovice.cz

Činnost městské policie se řídí zákonem O obecní policii a spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, tedy na teritoriu celého území Českých Budějovic.

Každý z vás má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Městská policie postupuje při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle Zákona 553/1991 Sb. nebo jiného zákona zejména:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
  • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

Nepřetržitý výkon služby nám umožňuje vyslat okamžitě na místo určení strážníky, kteří provedou nezbytné úkony a zabrání tak pachateli pokračovat v dalším jednání, kterým narušuje bezpečnost osob nebo majetku.