Obvod 1 - Centrum

Vymezení obvodu

Hranici obvodu tvoří pravé nábřeží Vltavy od Mánesovy ulice až po Strakonickou ulici, dále hranice pokračuje po Strakonické ulici, přes Nádražní, kolem Mercury centra a končí opět na Mánesově ulici.

Charakterizace

Jedná se o historickou zástavbu s velkým množstvím obchodů, restaurací, kulturní centrum města, jsou zde sídla firem a množství úřadů. Pohybuje se zde velké množ­ství osob a turistů, na to navazuje hustá frekvence dopravy, především zásobování.

Zázemí

J. Haška 2 – základna, centrální dispečink

Místa prioritního dohledu

Náměstí Přemysla Otakara II., Lannova třída, Palackého náměstí

Zajištění hlídkové činnosti

Turnus, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Lannova třída.

Zázemí

Stánek městké policie naproti budově Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dvořákova 190/2

Zájmové lokality

Lannova třída a přilehlé ulice, oblast kolem vlakového a autobusového nádraží a OC Mercury.

Zajištění hlídkové činnosti

Směny (každá 5x v týdnu po 8 hod.)