Obvod 6 - Rožnov

Vymezení obvodu

Tento obvod je tvořen Mánesovou ulicí až k Vltavě, dále po pravém břehu Vltavy souběžně s Lidickou třídou až na konec katastru města. Po jižním okraji katastru hranice pokračuje až za Nové Hodějovice, které obepíná, a na sever se táhne podél železniční tratě až na úroveň Mánesovy ulice. 

Charakterizace

Oblast je tvořena vilovou zástavbou, je zde málo panelových domů. Velkou část území pokrývá Linecké předměstí, kde je nemocnice, poliklinika, záchranná služba a úřady, s tím souvisí i hustá frekvence dopravy a pohybu lidí. Prochází tudy železnice a okolí řek Malše a Vltavy zde tvoří odpočinkovou zónu města. Na Lidické třídě je řada obchodů a restaurací. Oblasti Nové Roudné a Mladé jsou tvořeny především vilami a rodinnými domky se zahradami.

Zázemí

Základní škola Ludvíka Kuby

Zájmové lokality

Bytová zástavba Krumlovského předměstí, okolí Polikliniky Jih

Zajištění hlídkové činnosti

Ranní a odpolední směny ( 5x v týdnu po 8 hod.)