Obvod 5 - Suché Vrbné

Vymezení obvodu

Hranice obvodu je tvořena železniční tratí od viaduktu na Rudolfovské, za nádražím se stáčí směrem k Pohůrce přes kalojem, protíná Ledenickou a Dobrovodskou ulici, pokračuje severním směrem přes Hlinsko, kolmo přes Rudolfovskou ulici až k Rudolfovskému potoku, kde se otáčí směrem k Okružní ulici, vede kolem areálu Bellisu přes ulici U Sirkárny zpět k viaduktu. Samostatnou hranici tvoří obec Třebotovice a Kaliště. 

Charakterizace

Obvod je charakteristický obytnou i průmyslovou zástavbou. V Suchém Vrbném jsou  kromě obytné zástavby soustředěny převážně spediční firmy a obchodní sklady, bydlení je tvořeno rodinnými a činžovními domy, jsou zde také nově vystavěné řadové domky. Oblast Třebotovic tvoří obec Třebotovice a Kaliště. Okolí tvoří louky a les.

Zájmové lokality

Suchovrbenské náměstí a okolí

Zajištění hlídkové činnosti

Směny (každá 5x v týdnu po 8 hod.)