Služebny městské policie

Služebna Máj

Služebna se nachází v přízemí Komunitního centra Máj v ulici Ant. Barcala. Nalézá se tak ve středu největšího českobudějovického sídliště a slouží především ke kontaktu s veřejností. Občané sem mohou v níže uvedených úředních hodinách přijít se svými podněty nebo problémy. Služebna také poskytuje základní zázemí pro strážníky a umožňuje jim zpracování administrativní agendy.

Hlídkovou činnost v obvodu Máj, který zahrnuje i sídliště Šumava, zajišťují strážníci v turnusovém systému čtyř směn a strážníci z obvodního dohledu.

 

Adresa: Ant. Barcala 404/38, 370 05 České Budějovice

Úřední hodiny:

Pondělí 8:30 - 9:30 16:00 - 17:00
Středa 8:30 - 9:30 20:00 - 21:00
Pátek 8:30 - 9:30 16:00 - 17:00

Služebna Suché Vrbné

Služebna se nachází v centru městské části Suché Vrbné. Občané sem mohou v níže uvedených úředních hodinách přijít se svými podněty nebo problémy. Služebna také poskytuje základní zázemí pro strážníky a umožňuje jim zpracování administrativní agendy. Nalézá se v blízkosti parku, kde často dochází k páchání protiprávní činnosti především osobami bez domova. Blízká vzdálenost od služebny tak poskytuje možnost častější kontrolní činnosti v daném místě.

Hlídkovou činnost v obvodu v obvodu Suché Vrbné zajišťují strážníci v turnusovém systému čtyř směn a strážníci z obvodního dohledu.

 

Adresa: Ledenická 650, 370 06 České Budějovice

Úřední hodiny:

Úterý 16:00 - 17:00
Čtvrtek 16:00 - 17:00

Služebny sloužící jako zázemí pro strážníky:

Služebna Nemanice

Služebna je umístěna v areálu Dopravního podniku města České Budějovice v Horní ulici 22. V areálu se nachází i parkoviště vozidel odtažených městskou policií.

Služebna Lannova třída

Bungalov městské policie se nachází naproti rohové budově Policie ČR, Krajskému komunikačnímu a informačnímu centru KŘP JČK, Dvořákova 190/2.

Služebna v Kulturním domě Vltava
Služebna v Základní škole L. Kuby

Další vývoj

Hlavním účelem služeben je co nejvíce zefektivnit hlídkovou činnost strážníků především v obvodních dohledech. Nemusejí se vracet z obvodů na základnu v centru kvůli odpočinku, svačině nebo WC, mají možnost tyto činnosti vykonávat ve svém obvodu. Na společných schůzkách s řediteli základních škol se projednává možnost zařízení služebních místností i v dalších obvodech, a to přímo v areálech základních škol. Ve školách bude mít zároveň pravidelná přítomnost strážníků příznivý preventivní dopad.