Obvod 2 - Máj

Vymezení obvodu

Hranici obvodu tvoří ulice E. Rošického, Husova třída až k Dlouhému mostu, dále hranice pokračuje podél levého břehu Vltavy, přes Sokolský a Střelecký ostrov. U Litvíno­vic se hranice lomí a protíná kolmo výpadovku na Č. Krumlov, dále vede mezi Stromov­kou a Litvínovicemi, kolem lokality Švábův hrádek a Cihelny, pak protíná kolmo Branišov­skou ulici a přes Čtyři dvory končí na Zavadilce. 

Charakterizace

Obvod Máj tvoří z větší části park Stromovka, vysokoškolské koleje a hustá pane­lová sídliště s nevalnou pověstí. Centrum tvoří Nákupní středisko Čtyři Dvory, na něž na­vazuje multikino CineStar.

Zázemí

Služebna -  ul. A. Barcala Komunitní centrum Máj

Místa prioritního dohledu

Ulice V. Volfa, M. Chlajna, J. Bendy

Dětská hřiště

Zajištění hlídkové činnosti

Turnus, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.