Výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality

Statutární město České Budějovice ve spolupráci s městskou policií vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem obce se zařazením k obecní policii - na dobu určitou  

Cílem je podpora a umožnit osobám bez pracovního poměru, anebo sociálně vyloučeným osobám získání možnosti pracovního uplatnění v oblasti prevence kriminality (zvyšování bezpečnosti a zajišťování veřejného pořádku na území města).

Termín pohovorů výběrového řízení:

Termín pohovorů výběrového řízení bude telefonicky oznámen uchazečům o práci, kteří splní požadovaná kritéria.

Individuální pohovor bude zaměřen na samotnou motivaci žadatele k výkonu profese, přehled o bezpečnostních rizicích města a předpoklady jeho dalšího profesního růstu.

Upřesňující údaje:

Zájemce o pozici Asistenta prevence kriminality zašle/doručí na podatelnu v obálce:

- vyplněný dotazník a čestné prohlášení

- sepsaný motivační dopis

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně základní škola – vysvědčení z osmého, respektive devátého ročníku ZŠ)

- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Jestliže tyto dokumenty ve lhůtě zájemce nepředloží, nebude do výběrového řízení zařazen. Výsledek výběrového řízení bude zájemcům sdělen písemně do 10 pracovních dnů po jeho ukončení.

Podání přihlášky: do 14. 5. 2018 do 12 hodin.

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu:

Statutární město České Budějovice, podatelna, Nám. Přemysla Otakara II. č.1,2., České Budějovice s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

Kontaktní osoba: Ladislav ŠALENA, Mentor APK, Městská policie České Budějovice, Jar. Haška 2, 370 92 České Budějovice,

tel: 607 034 628 – v případě nedovolání se, zašlete sms a budete kontaktováni , e-mail: salenal@c-budejovice.cz

Soubory ke stažení