Pravidla pobytu v přírodě nebo v parcích, ochrana dýchacích cest

Na základě usnesení Vlády České republiky platí v současné době zákaz volného pohybu osob na území celé ČR, mimo jiné s výjimkou pobytu v přírodě nebo parcích. I tady však s účinností od 24. března 2020 do 1. dubna 2020 platí, že:

  • je nutné omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
  • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti a při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné

(odkaz na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zde)

Proto nabádáme občany, aby si vybírali své cíle mimo turisticky atraktivní místa. Zkušenost nám ukazuje, že mnohdy se zde setkají velké skupiny osob, což je v současné době šíření koronaviru nežádoucí.

Od 19. března 2020 se jako další opatření proti šíření nového koronaviru přidala povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště – to znamená na veřejnosti.

K ochraně nosu a úst je možné využít respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál, nebo jiné prostředky, které brání šíření kapénkové infekce.

Z důvodu značného nárůstu oznámení o porušování výše uvedené povinnosti apelujeme na veřejnost, netelefonujte na tísňovou linku 156 v případech, že zahlédnete osobu bez roušky například na balkoně, terase nebo oploceném pozemku patřící k bydlišti dotyčného.

Děkujeme za pochopení.

 

Autor: Mgr. Věra Školková