Popíjení alkoholu na některých veřejných prostranstvích se může prodražit

Nastávající horké letní dny přímo vybízejí osvěžit se sklenicí zlatého moku. Pokud jste dosáhli plnoletosti, nic vám nebrání.  V ulicích jihočeské metropole však buďte opatrní. Na vybraných veřejných prostranstvích města je totiž požívání alkoholu zakázáno. Otevření lahve s alkoholem a jeho konzumace v těchto místech se vám může značně prodražit. A to až o 10 tisíc korun. Správní orgán však za přestupek proti pořádku v územní samosprávě může uložit pokutu až do 100 tisíc korun. Českobudějovičtí strážníci řešili za uplynulý týden několik takových případů.

V pátek 14. června dopoledne se popíjení alkoholu v parku Na Sadech nevyplatilo jedenapadesátiletému muži z Českých Budějovic. Ten si však k přestupku proti pořádku v územní samosprávě přičetl i znečišťování veřejného prostranství nedopalky cigaret.

Ve středu 12. června v jedenáct hodin dopoledne procházela hlídka městské policie Lannovou třídou, kde nalezla spícího muže bez domova. Muž okamžitě po probuzení sáhl po lahvi s vínem, kterou měl u sebe, a několika mocnými doušky uhasil žízeň. Že se nachází v místech, kde je požívání alkoholu obecně závaznou vyhláškou města zakázáno, přitom dobře věděl. Nebylo to totiž poprvé. Strážníci šestapadesátiletého muže poučili o tom, že případem se bude zabývat správní orgán. Rozhořčený muž se slovy, že není žádný desperát, na výzvu strážníků z místa odešel. Ovšem ne daleko. Strážníci ho o hodinu později budili znovu. Na své konto si tentokrát za veřejné pohoršení přičetl i přestupek proti veřejnému pořádku.

Muže s otevřenou lahví piva strážníci spatřili o několik desítek minut dříve v parku Na Sadech. Pětašedesátiletý muž ze Strakonicka o zákazu požívání alkoholu v těchto místech nevěděl. S uloženou pokutou na místě však nesouhlasil. Případem se proto bude dále zabývat správní orgán.

V úterý 11. června v podvečer strážníci narazili na jim známého recidivistu. Kde jinde než v parku Na Sadech. Šestačtyřicetiletý muž z Jindřichohradecka se hájil tím, že měl žízeň. Slovy „dal jsem si akorát krabičáka“ případ uzavřel. Ne však strážníci. Ti muže před odchodem poučili o tom, že z přestupku se bude zpovídat správnímu orgánu.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství ze dne 19. 6. 2014 změněna vyhláškou č. 5/2017 s účinností od 31. 12. 2017
 
Vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje požívání alkoholických nápojů

Veřejná prostranství určená v závislosti na blízkosti vymezených objektů či míst

Požívání alkoholických nápojů je zakázáno:

 • na zastávkách městské hromadné dopravy a v okruhu 50 m od označníku zastávky,
 • na zastávkách linkové osobní dopravy a v okruhu 50 m od nich,
 • na dětských hřištích, pískovištích a otevřených sportovištích a v okruhu 20 m od nich,
 • v okruhu 100 m od objektů, v nichž se nachází škola či školské zařízení, včetně mateřských škol,
 • v okruhu 50 m od objektů, v nichž se nachází zdravotnické zařízení či zařízení sociální péče, včetně domovů pro seniory,
 • v okruhu 50 m od kostelů, krematorií a veřejných pohřebišť.

 

Další veřejná prostranství určená označením náměstí, ulice či jiného místa

Požívání alkoholických nápojů je dále zakázáno:

na všech veřejných prostranstvích nacházejících se na území městské památkové rezervace České Budějovice, v celém úseku následujících ulic a na celém území následujících náměstí:

 • Lannova třída,
 • Mariánské náměstí,
 • Palackého náměstí,
 • v celém úseku náměstí, ulic a dalších veřejných prostranství nacházejících se v rámci následujících sídlištních a jiných území, a to v hranicích stanovených v mapovém vyobrazení tvořícím přílohu č. 5 této obecně závazné vyhlášky:
 • sídliště Máj,
 • sídliště Šumava,
 • sídliště Vltava,
 • sídliště na Pražské,
 • Suché Vrbné (centrum).

 

 

Autor: Mgr. Věra Školková