Neuposlechnutí výzev strážníků skončilo pro dva podnapilé muže donucovacími prostředky

Dva muže popíjející alkohol na Palackého náměstí odhalila v sobotu večer kontrola hlídky městské policie. Domluva za porušení obecně závazné vyhlášky města však nestačila. Strážníci nakonec museli proti mužům před převozem na služebnu Policie ČR použít donucovací prostředky. Šestačtyřicetiletého polského občana a jedenašedesátiletého muže z Českých Budějovic nyní čekají potíže se zákonem.

V sobotu 11. září v osm hodin večer prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost na Palackého náměstí. Strážníci na lavičce spatřili dva sedící muže, kteří si právě notně přihýbali z lahve s vínem. Dvojici proto poučili o obecně závazné vyhlášce města, která požívání alkoholu v těchto místech zakazuje. Přestupek vyřešili domluvou. Jak však o několik minut později zjistili, dvojice se jen přemístila o lavičku dál a v konzumaci alkoholu pokračovala. Strážníci následně muže podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 3 ‰ a 2,63 ‰. Jeden z nich však i přes opakované zákonné výzvy odmítal prokázat strážníkům svou totožnost. Ani druhý z nich, kterého strážníci vykázali z místa, se k odchodu rozhodně nechystal. Strážníci proto oba muže za použití donucovacích prostředků převezli na Obvodní oddělení Policie ČR – město. Po zjištění totožnosti a poučení dvojice o dalším postupu, je strážníci propustili. Dalším šetřením případu se bude dále zabývat příslušný správní orgán. Oba muži se budou zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a přestupku proti pořádku v územní samosprávě, za který hrozí pachateli pokuta až 100 tisíc korun. Jeden z nich si za hrubé urážky na adresu strážníků přičte i přestupek znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Autor: Mgr. Věra Školková