Kouření na zastávkách městské hromadné dopravy zakazuje zákon

Kouření na zastávce městské hromadné dopravy může stát kuřáka potíže se zákonem. O tom se ve čtvrtek 18. ledna přesvědčil muž stojící se zapálenou cigaretou na zastávce městské hromadné dopravy před obchodním centrem Mercury v Nádražní ulici. Muž stál dokonce přímo pod vývěskou s nápisem zákaz kouření.

Ve čtvrtek v jednu hodinu odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v Nádražní ulici. Na zastávce městské hromadné dopravy strážníci spatřili muže se zapálenou cigaretou. Nejenže zákaz kouření na nástupišti veřejné dopravy ukládá zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákaz kouření v tomto případě hlásal i velký nápis. Muž s cigaretou stál přímo pod ním. Strážníci ho na tuto skutečnost upozornili. Muž si byl přestupku vědom a byl ochoten přestupek se strážníky na místě vyřešit. Po chvíli si však své rozhodnutí z rozmyslel. Jeho případem se bude nyní zabývat správní orgán. Za přestupek muži nyní hrozí pokuta až 5 tisíc korun.

 

Podobným případům bychom chtěli předejít a ušetřit kuřákům případné potíže. Uvádíme proto stručný výčet míst, kde je podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zakázáno kouření:

 • ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v dopravním prostředku veřejné dopravy,
 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • ve škole a školském zařízení,
 • v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 • v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
 • ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
 • ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
 • ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
 • v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

 

Autor: Mgr. Věra Školková