Bylo Vám odtaženo vozidlo?

 1. V případě, že majitel vozidla nenajde své vozidlo na místě, vždy se nejprve informuje na bezplatné lince 156 Městské policie České Budějovice. Je zbytečné v první chvíli kontaktovat Policii ČR na lince 158.
 2. Na lince 156 se volající dozví, zda bylo dané vozidlo odtaženo a informace potřebné pro vydání vozidla. 
 3. Žadatel o vydání vozidla se dostaví na vrátnici u vchodu do areálu Dopravního podniku České Budějovice, a.s., Horní 2508/22, kde se nachází odtahové parkoviště. S pověřeným pracovníkem Dopravního podniku České Budějovice, a.s., vyřídí poplatek za odtah vozidla a vyčká příjezdu hlídky Městské policie České Budějovice. Po vyřízení všech náležitosti bude vozidlo vydáno.

Co si vzít s sebou?

 • občanský průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • odpovídající finanční hotovost

Vozidlo bude oprávněné osobě vydáno po:

 • uhrazení ceny za odtah a parkovné
 • předložení občanského průkazu a osvědčení o registraci vozidla strážníkovi Městské policie České Budějovice
 • projednání přestupku strážníkem Městské policie České Budějovice (na místě, případně oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu)

Ceny za odtah vozidla stanovené Nařízením statutárního města České Budějovice č. 5/2013:

 • úplný nucený odtah vozidla: 1.912,- Kč vč. DPH,
 • nedokončený nucený odtah vozidla: 363,- Kč vč. DPH
 • parkovné na odtahovém parkovišti za každý započatý den: 97,- Kč vč. DPH

 

Finanční částka za odtah vozidla a za jeho uskladnění musí být zaplacena na místě, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou (nelze platit převodem, ani složenkou).

Odtahová společnost je povinna vydat doklad o zaplacení odtahu a uskladnění vozidla.

Při odtahu vozidla zadokumentuje pracovník odtahové služby aktuální stav vozidla pořízením videozáznamu. Důvodem je předcházení následným možným problémům při předávání vozidla majiteli. Při řešení dopravního přestupku pořizuje fotografickou dokumentaci i Městská policie České Budějovice, a to z důvodu následného řešení přestupku.