Strážníci kontrolují dodržování krizových a mimořádných opatření

Českobudějovičtí strážníci se v současné době zaměřují především na kontrolu dodržování krizových a mimořádných opatření. V rámci naší činnosti se snažíme o to, abychom pomohli zabránit šíření viru SARS-CoV-2 na území jihočeské metropole. Vyzýváme proto všechny občany i návštěvníky města, dodržujte krizová a mimořádná opatření, buďte ohleduplní ke svému okolí.

Noste roušky ve vnitřních prostorách staveb, v prostředcích veřejné dopravy, ale i na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

POZOR! Od středy 21. října platí nařízení nosit roušky i v motorových vozidlech (kromě cestování s rodinnými příslušníky) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

Dodržujte odstupy, vyhýbejte se setkávání ve větších skupinách a respektujte další nařízená opatření.

AKTUALIZACE

Městská policie přijala od  vyhlášení nouzového stavu dne 5. října 2020 na linku 156 celkem 23 oznámení o nerespektování krizových nebo mimořádných opatření. Pouze v několika případech se porušování některého z krizových nebo mimořádných opatření prokázalo. Jednalo se především o porušení zákazu pohybu bez ochrany dýchacích cest, setkání více osob na veřejně přístupných místech, užívání alkoholu na veřejně přístupných místech (platné od 12. října), nebo ve dvou případech omezení provozu provozoven stravovacích služeb.

Strážníci městské policie vyřešili v době od 5. října do 21. října 8 přestupků podle zákona o krizovém řízení domluvou, udělili 1 pokutu a jedno podezření ze spáchání přestupku oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Autor: Mgr. Věra Školková