Rozdělávání ohňů v jihočeské metropoli je možné pouze na vyhrazených místech

Nastává ideální období, kdy si mnozí z nás rádi opečou nějakou tu uzeninu, ugrilují maso či klobásu na ohni, nebo jen posedí u táboráku ve společnosti kytary. Při rozdělávání otevřeného ohně však dejte pozor, kde táborák zakládáte. Rozdělávání ohně je totiž v jihočeské metropoli povoleno pouze na vyhrazených místech. Pro lepší orientaci jsme pro vás připravili výtažek z obecně závazné vyhlášky Statutárního města České Budějovice o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

Ochrana veřejné zeleně

Bez souhlasu vlastníka, uživatele či správce veřejné zeleně je na plochách veřejné zeleně zakázáno rozdělávat a udržovat otevřený oheň mimo místa, která byla pro tuto činnost vlastníkem, správcem či uživatelem veřejné zeleně výslovně vyhrazena a za tím účelem vyznačena zvláštním piktogramem, jehož vzor stanoví příloha č. 7 této obecně závazné vyhlášky.

 

Veřejná ohniště a místa ke grilování naleznete na níže uvedených místech:

  • pravý břeh Vltavy od Dlouhého mostu směrem ke Sportovní hale (za Tenisovým klubem)
  • Staroměstský park v blízkosti dětského hřiště
  • 4D park Čtyři Dvory v blízkosti Vodního mlýnku
  • veřejné grilovací místo u Malého jezu v Rožnově

 

Vzor piktogramu k označení míst na veřejné zeleni určených k rozdělávání a udržování otevřeného ohně

 

Provozní řád veřejného grilovacího místa