Psovodi

Služební psi jsou využíváni hlavně k obraně hlídek nebo vyhledávání ukrytého pachatele v narušeném objektu (školy a budovy města atd.)  K rychlému přemístění psovoda slouží služební vozidlo, které je vybaveno přepravním boxem pro služební psy. Pro ustájení služebních psů slouží moderní kotce, kde má každý pes vlastní výběh a zateplený úkryt.

Služebního psa je strážník oprávněn použít namísto nebo vedle donucovacích prostředků podle § 19 Zákona 553/1991 Sb.  O obecní  policii. Způsobilost psa k použití u obecní policie musí být osvědčena Policií ČR, rovněž každý psovod Městské policie České Budějovice musí mít složenou zkoušku o odborné způsobilosti k vykonávání této činnosti u komisaře PČR.

Každý psovod je povinen zúčastňovat se výcviku a systematickou přípravou zdokonalovat služebního psa pro praktický výkon služby, na který dohlíží hlavní psovod. Cílem výcviku je se co nejvíce přiblížit reálné situaci, která může nastat při výkonu služby (rvačka, napadení hlídky, zadržení osoby, likvidace výtržnosti), proto se výcvik provádí v různém prostředí a neprovádí se jen na cvičišti

Zadržení pachatele provádíme na rukáv a z praktických důvodů také na ringo oblek, aby se odstranila závislost služebního psa na rukáv.

Každý pes musí být neustále procvičován a psovod neustále opakuje cviky k zdokonalování psa.

Služební psy využívá městská policie ke kontrolám rizikových míst, jako jsou např.: hřbitovy, opuštěné objekty, místa, kde se zdržují problémové osoby. Psovodi provádějí se psy také kontroly sídliště Máj a jiných vytipovaných lokalit.  

Psovod Městské policie také plní úkoly spojené s odchytem zvířat, proto musel složit zkoušku o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých,zdivočelých a synantropních zvířat a provozování útulku pro zvířata v nouzi.

Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2012
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2012
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2012
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2012
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2012
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2012
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2014
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2014
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2014
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2014
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2014
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2014
Ukázka práce psovodů městské policie - Mobil Salón 2014
Ukázka práce psovodů městské policie - MŠ Fr.Ondříčka
Ukázka práce psovodů městské policie - MŠ Fr.Ondříčka