Odtažená vozidla

 • V případě, že nenajde majitel vozidla svůj vůz na místě, vždy se informuje na bezplatné lince 156 Městské policie České Budějovice. Je zbytečné v první chvíli kontaktovat PČR na lince 158.
 • Na lince 156 MP ČB se přestupce dozví podrobné  informace. MP ČB vyzve operátora odtahové společnosti, aby se dostavil na místo vydání automobilu vlastníkovi vozidla. Odtahové parkoviště se nachází v areálu Dopravního podniku v Horní ulici.
 • Majitel vozidla se dostaví na vrátnici u vchodu do areálu DP, kde s ním pověřený pracovník vyřídí poplatek za odtah vozidla a vyčká na příjezd strážníků MP ČB. Po vyřízení všech náležitostí bude vozidlo vydáno.
 • Vozidlo je možné vydat osobě, která zaplatí cenu odtahu a předloží doklady od vozidla a OP strážníkovi.
 • Co si vzít s sebou? Občanský průkaz, technický průkaz vozidla. Odpovídající finanční hotovost.
 • Cena za dokončený odtah 1912 Kč včetně DPH,
 • Cena za parkovné 97 Kč včetně DPH za den.
 • Cena za nedokončený odtah  363 Kč včetně DPH.
 • Finanční částku za odtah vozidla a za jeho uskladnění musí být zaplacena na místě a to buď v hotovosti nebo platební kartou (nelze platit převodem, ani složenkou).
 • Odtahová společnostje povinna vám vydat doklad o zaplacení odtahu a uskladnění vozidla.
 • Při odtahu vozidla se pořizuje videozáznam o stavu vozidla, aby byl zadokumentován jeho aktuální stav, a předešlo se tak následným možným problémům při předávání vozidla majiteli.
 • Při řešení přestupku v dopravě pořizuje dokumentační záznam i MP ČB, a to z důvodu následného řešení v rámci přestupku