Odmítal vyřešit přestupek, pro své agresivní chování skončil v poutech

Osmadvacetiletý muž porušující obecně závaznou vyhlášku města zjevně neměl čas ani zájem řešit svůj prohřešek proti zákonu. S přestupkem sice nejprve souhlasil, jeho agresivní chování a urážky na adresu strážníků však další projednávání přestupku znemožnily. Když i přes opětovné výzvy pokračoval v jednání narušujícím veřejný pořádek, strážníci ho předvedli na služebnu policie v poutech. Muž nadýchal 2,20 ‰ alkoholu.

V neděli 7. června krátce po šesté hodině večerní spatřil operátor městského kamerového systému na Suchovrbenském náměstí zjevně podnapilého muže popíjejícího alkohol. Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. Strážníci dotyčného muže zastihli v blízkosti prodejny potravin. Po zjištění jeho totožnosti ho poučili o tom, že v těchto místech je požívání alkoholu obecně závaznou vyhláškou města zakázáno. Muž s přestupkem nejprve souhlasil, poté však obrátil a z místa se rozhodl odejít. Ani na opakované výzvy strážníků nereagoval a začal vůči nim stupňovat své agresivní jednání. Strážníci proto použili donucovací prostředky a muži nasadili služební pouta. Poté ho předvedli na nedaleké Obvodní oddělení Policie ČR. Jakmile pominuly důvody k nasazení pout, byla mu pouta sejmuta a s poučením o dalším postupu byl muž propuštěn. Dalším šetřením případu se bude zabývat správní orgán. Za přestupek proti pořádku v územní samosprávě hrozí pachateli pokuta až 100 tisíc korun, případně i omezující opatření.   

Autor: Mgr. Věra Školková