Prevence kriminality

Strážníci z oddělení prevence uspořádali tento týden preventivní besedy pro žáky sedmých a osmých tříd na základní škole Grünwaldova. Přednášky byly zaměřeny na problematiku dopingu, nebezpečného internetu, kybergroomingu, kyberstalkingu a kyberšikany. Strážníci žákům vysvětlili jednotlivé aspekty daných témat a odpovídali na zvídavé otázky žáků.

Ve středu 3. května proběhlo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky 5 – 9. ročníků základních škol. Školáci absolvovali několik stanovišť, kde museli prokázat znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci, jízdě zručnosti či znalosti silničního zákona. Mladí cyklisté si poté vyzkoušeli teoretické znalosti v praxi, když je strážníci českobudějovické městské policie společně s policisty dopravního inspektorátu hodnotili za předvedenou jízdu na kole po dopravním hřišti.

Strážníci z 32 měst spojili své síly a pokusili se vyčistit svá města od infekčního materiálu a tím předejít možnému nebezpečí, kterému jsou vystaveny hlavně děti, ale také domácí zvířata. Zároveň se snažili rozšířit povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky. Do preventivní akce se zapojilo přes 420 strážníků, včetně asistentů prevence kriminality.

Více jak 410 strážníků z 30 měst se zapojí do celostátní akce JEHLA. V jeden den budou čistit svá města od použitých jehel a injekčních stříkaček.

Stránky