Prevence kriminality

Ve středu 22. ledna proběhla beseda Městské policie České Budějovice se seniory v Komunitním centru Máj. Beseda byla zaměřena na téma „Řekni šmejdům NE!“.

Senioři jsou skupinou populace, která je důvěřivá a často není schopna se bránit manipulaci a psychickému nátlaku. Jsou tak nejen cílem neseriózních prodejců, kteří se je snaží za každou cenu přinutit ke koupi jejich zboží nebo služeb za nevýhodných podmínek, ale i dalších podvodníků. Vzhledem k tomuto aktuálnímu tématu jsme se zaměřili na taktiku tzv. „šmejdů“.

V období od 12. listopadu do 10. prosince 2019 navštěvovali preventisté Městské policie České Budějovice Základní školu L. Kuby v Rožnově. Pro žáky 1. i 2. stupně jsme uspořádali celkem 18 besed. Témata byla zaměřena podle věkové kategorie žáků na nebezpečné situace, bezpečnost silničního provozu, představení činnosti městské policie a bezpečný internet.

Ve dnech 21. a 27. listopadu navštívili strážníci Městské policie České Budějovice mateřskou školu Větrná. Celkem sedmi besed se zúčastnily děti z celé mateřské školy ve věku 2 – 6 let. Naše společné setkání jsme zaměřili na nebezpečné situace a představení činnosti městské policie.

Pozor na kapsáře

V úterý 12. listopadu navštívili strážníci Městské policie České Budějovice mateřskou školu Sedmikráska v ulici V. Špály. První besedy se zúčastnilo 14 dětí ve věku 2 – 4 let, na druhé besedě jsme se setkali se 17 předškoláky. Naše společné setkání jsme zaměřili na nebezpečné situace a představení činnosti městské policie.

V úterý 22. října navštívili preventisté Městské policie České Budějovice mateřskou školu Neplachova. Dvou samostatně vedených besed se zúčastnilo více než 40 předškoláků. Naše společné setkání jsme zaměřili na nebezpečné situace a představení činnosti městské policie.

Ve čtvrtek 18. října zavítali preventisté z Městské policie České Budějovice na besedu do sportovního klubu neslyšících. O besedu byl veliký zájem a plný sál byl příjemným překvapením. Speciální poděkování patří paní Renátě B., překladatelce znakového jazyka, díky které bylo možné besedu realizovat.

Účastníci besedy se dozvěděli o činnostech Městské policie České Budějovice, o prevenci i podvodnících, se kterými se mohou setkat. Zájem o informace byl opravdu velký a nespočet dotazů způsobil, že se beseda protáhla na dvojnásobek plánovaného času.  

Mě neoklameš, šmejde!

Jihočeský kraj - Preventivní divadelní představení pro seniory mělo úspěch. 

Včera odpoledne se v Českých Budějovicích, v Riegerově ulici, odehrálo první ze série preventivních divadelních představení pro seniory pod názvem "Mě neoklameš, šmejde!"

V úterý 8. října 2019 proběhla v areálu Ústředního automotoklubu v ulici Karolíny Světlé již poněkolikáté dopravní soutěž mladých cyklistů pro žáky 1. stupně základních škol. Soutěž pořádal Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice spolu s odborem školství, mládeže a tělovýchovy, s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Městskou policií České Budějovice, Úřadem oblastního spolku Červeného kříže České Budějovice, Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství a s Automotoklubem České Budějovice.

Léto je časem prázdnin, spousty volného času, her a zábavy. Nebezpečí však na děti číhá všude. Doma, na zahradě, ale i na prázdninových pobytech. Právě v létě nadchází období, kdy u dětí dochází k největším počtům úrazů. Ne vždy se však jedná o pouhé škrábnutí nebo modřinu. Některé úrazy totiž končí těžkým zdravotním postižením nebo i smrtí. Proto bychom měli my i naše děti dodržovat základní pravidla, jak těmto nebezpečím předcházet a snažit se předvídat…

Stránky