Nábor nových strážníků

Městská policie České Budějovice přijme do svých řad nové strážníky. Přidejte se k nám! 

Zájemci musí splňovat níže uvedené zákonné podmínky:

  • občanství ČR
  • věk minimálně 18 let
  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zdravotní způsobilost (prokazuje se testy fyzické a psychické způsobilosti)
  • bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce)
  • spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením, ne starším, než 3 měsíce)

Uchazeč, splňující všechny výše uvedené podmínky, nejprve podstoupí ústní pohovor a vyplní jednoduchý dotazník. V případě přijetí do pracovního poměru strážník-čekatel absolvuje teoretickou přípravu a služební výcvik. Teoretická příprava je zakončena závěrečnou zkouškou před zkušební komisí Ministerstva vnitra ČR. Po úspěšném složení zkoušky strážník obdrží osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, jenž je nutným kvalifikačním předpokladem k výkonu práce strážníka.

Pokud splňujete výše uvedené podmínky a máte vážný zájem o zařazení do výběrového přijímacího řízení, domluvte si prostřednictvím e-mailu nabormp@c-budejovice.cz nebo na telefonní lince 387 021 535 termín svého osobního pohovoru.

Upozornění: Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání u městské policie důvodem k rozvázání pracovního poměru s jeho dosavadním zaměstnavatelem.

Těšíme se na Vás.