Muž vydávající se za německého občana rušil noční klid

V pátek v noci strážníci řešili 10 případů rušení nočního klidu. Jednalo se především o hlučné hosty v restauračních podnicích, ale i partičky procházející nočním městem a hlasitě se bavící sousedy. Nejvíce však zaměstnal strážníky případ před jednou z restaurací v ulici J. Š. Baara.

Krátce před půlnocí vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o rušení nočního klidu hosty postávajícími před jedním z restauračních podniků. Strážníci při příjezdu spatřili skupinu, která na spánek obyvatel zdejší čtvrti příliš nedbala.

Při příchodu strážníků začal jeden z přítomných mužů hlasitě pokřikovat v německém jazyce. Strážníci předpokládali, že se jedná o cizince, proto ho v německém jazyce vyzvali k prokázání totožnosti. Muž však náhle začal mluvit plynně česky a začal častovat strážníky vulgárními výrazy. Na jejich opakovanou výzvu k předložení dokladů již v českém jazyce odmítal uposlechnout. Výstraha, že bude předveden na nejbližší služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti, však muže nakonec přiměla předložit svůj občanský průkaz.

Strážníci čtyřicetiletého muže z Českých Budějovic poučili o tom, že se bude zpovídat nejen z přestupku rušení nočního klidu, ale i přestupku proti občanskému soužití, kterého se dopustil hrubým jednáním vůči strážníkům.

Mgr. Věra Školková