Městská policie přednášela o právní odpovědnosti mladistvých v ZŠ Emy Destinové

Ve čtvrtek 1. prosince navštívila preventistka Městské policie České Budějovice žáky devátých ročníků v Základní škole Emy Destinové. Tématem přednášky byla právní odpovědnost mladistvých.

Preventistka žáky nejprve seznámila s pojmy právní povědomí a právní vědomí. Navázali jsme na právní odpovědnost za protiprávní činy s vysvětlením pojmů přestupek a trestný čin. Od vysvětlení, co mladistvému hrozí v případě spáchání přestupku nebo trestného činu, jsme přešli na jednotlivé příklady. Preventistka připravila pro žáky srovnání přestupku a trestného činu na několika konkrétních případech, se kterými se mohou setkat jak ve školním prostředí, tak i v osobním životě. Žáci se přesvědčili o tom, jak tenká je hranice mezi spácháním přestupku a mnohem závažnějšího trestního činu. Nezapomněli jsme ani na vysvětlení pojmů nutné obrany a krajní nouze s uvedením konkrétních příkladů. Preventiska v průběhu besed zodpověděla řadu dotazů a přislíbila další setkání, na kterých se žáci mohou naučit základům sebeobrany.

Na konci naší společné besedy od nás žáci dostali reflexní prvky, které jim pomohou zajistit jejich bezpečí v silničním provozu.