Beseda s Městskou policií v dětském centru Caplík

V pátek 13. srpna jsme zavítali do dětského centra CAPLÍK v ulici Františka Ondříčka na sídlišti Vltava. Městskou policii České Budějovice jsme představili skupině cca 20 dětí ve věku od 5 do 10 let. V úvodu jsme dětem nechali prostor, aby nám samy sdělily své zkušenosti se strážníky. Poté jsme je stručně seznámili s hlavními úkoly a činností městské policie. Dětem jsme ukázali, jak rozpoznat uniformu strážníka a jaké prvky musí uniforma obsahovat. Nevynechali jsme ani upozornění na nebezpečí, které je může ve městě potkat a jak se zachovat v případě hrozícího nebezpečí. Příkladem byly nálezy použitých injekčních stříkaček nebo setkání s volně pobíhajícími zvířaty. Názorně jsme dětem předvedli sběr použitých injekčních stříkaček a nabádali jsme je, aby na ně nikdy samy nesahaly. Radili jsme jim, aby při každém nálezu injekční stříkačky informovaly městskou policii na lince 156. To samé jsme jim poradili i v případě nálezu zatoulaného psa. Vzpomněli jsme i na kuriózní případy odchytů zvířat, jimiž byli například hadi nebo koně.

Sebou jsme přinesli i ukázku výstroje a výzbroje strážníků. Dětem jsme ukázali například ruční radiostanici, vybavení opasku strážníka, služební pouta, teleskopický obušek, pepřový sprej, ale i bezpečnostní štít a přilbu, používané při bezpečnostních opatřeních. Děti od nás za pozornost dostaly drobné dárky v podobě reflexních odrazek s dětským motivem a reflexních pásků. Rozdali jsme jim také letáčky „bezpečně na prázdniny“ a cyklomapu Šumavy vydanou v rámci projektu „Na kole jen s přilbou“.

Nakonec jsme děti pozvali k prohlídce našeho služebního vozidla. Se spuštěnými majáky se mohly na chvíli stát řidičem služebního vozu městské policie a prohlédnout si jeho technické vybavení. S dětmi i jejich milými lektorkami jsme si nakonec zamávali a přislíbili další setkání.

Autor: Mgr. Věra Školková